Tag: HTML

Ontwikkeling van een website

De bouw van professionele websites is het werk van webdesigners. Mensen voor wie de termen HTML, Javascript en My SQL geen geheimen meer hebben. Door hen wordt een website op maat gemaakt en zal deze na afloop nog een hele tijd uitvoerig worden getest. Er bestaan verschillende werkwijzen met steeds de daaraan gekoppelde systemen om een website te maken en zo heeft iedere webdesigner zijn voorkeur voor een bepaald systeem. We nemen enkele vaak toegepaste methoden even door.

Beginnen doen we logischerwijs met de website die wordt handgemaakt op basis van een opgemaakte codetaal. Er wordt vertrokken met de creatie van een grafisch bestand dat nadien wordt omgezet in HTML. HTML of HyperText Markup Language is een programmeertaal die door middel van tags de webbrowser(bv. Internet Explorer of Google Chrome) vertelt wat die moet weergeven aan de gebruiker. Het is de basis voor een website. Om alles wat dynamischer of interactiever te maken wordt aangevuld met CSS, PHP of Javascript. CSS wordt gebruikt om de vormgeving aantrekkelijker te maken door deze los te maken van de al bestaande structuur opgemaakt in HTML. PHP heeft als voornaamste eigenschap dynamische webpagina’s te creëren. Een belangrijk verschil is dat PHP gelezen wordt op de server en niet in de browser. Het grote voordeel is dat deze hierdoor platformonafhankelijk is. Vervolgens hebben we nog het ondertussen alom bekende Javascript waarmee een webpagina interactief wordt. Zo is het mogelijk de website te laten reageren op handelingen van de bezoeker. Voor wie een website bouwt met deze codetaal is een uitgebreide voorkennis dan ook een absolute vereiste.

Maar we kunnen een website ook opbouwen vanuit een CMS of voluit Content Management Systeem. Een open source webapplicatie waarin via een vereenvoudigde interface, tekst en afbeelding ingevoerd, aangepast of verwijderd wordt. En er is een afzonderlijk gedeelte waarin de lay-out onder de vorm van een template of sjabloon wordt bewerkt en vastgelegd. Die templates worden dan gemaakt zoals hierboven beschreven of je kunt deze ook zeer eenvoudig aankopen en installeren, maar hierover later meer. Wereldwijd kennen we vele CMS varianten maar de drie onderstaande platformen werden tot op heden niet geëvenaard. Ze zijn stuk voor stuk erg veelzijdig en hebben elk hun eigen sterktes met de daaraan gekoppelde beperkingen. Het zijn open source systemen die gebruik maken van PHP.

  • Starten doen we met WordPress. Dit platform is ooit van start gegaan als software voor bloggers maar doet nu uitstekend dienst voor de ontwikkeling van een bedrijfswebsite, online portfolio of voor een eenvoudig bedienbare webwinkel. WordPress wordt vandaag dan ook wereldwijd gebruikt voor de ontwikkeling van websites en wist zijn publiek met glans te overtuigen. Het is het meest gebruikte CMS en zo bestaan volgens W3techs.com de top tien miljoen websites in november 2013 voor 20,4% uit WordPress websites. MTV, Ford en Sony zijn enkele bekende merken die gebruik maken van dit prachtig systeem.
  • Met Joomla maken we eenvoudige maar ook wat meer uitgebreide websites binnen een alweer gebruiksvriendelijke interface. Het principe is gelijkaardig aan dat van WordPress maar Joomla biedt meer mogelijkheden voor de ontwikkelaar. Zo kan deze CMS ook gebruikt worden voor de ontwikkeling van intranet bij bedrijven of voor de meer complexe webwinkel. Nadeel is hier dat het zoekmachine vriendelijk maken van de website meer moeite vergt. Bekende gebruikers van Joomla zijn onder meer Daihatsu, Harvard University en het Guggenheim Museum.
  • Drupal is een CMS ontwikkeld door de Belg Dries Buytaert. Al wordt het ook vaak gebruikt voor de creatie van een eenvoudige, uit vijf pagina’s bestaande website, het systeem leent zich meer voor het grotere werk. De grote flexibiliteit verschilt in die mate van zijn concurrenten dat pagina’s volledig configureerbaar zijn. De grootste troef van Drupal is het systeem waarmee het rechten toekent aan de gebruikers. De webmaster kan er zeer gedetailleerd verschillende rechten toewijzen aan verschillende gebruikers. Meer dan WordPress of Joomla vraagt dit platform wat studie in zijn gebruik. De bekendste Drupal website is ongetwijfeld de website van ‘Het Witte Huis’.

We kunnen concluderen dat de keuze voor het gebruik van één van deze platformen sterk afhangt van de vooropgestelde eisen van de webmaster. Begeleiding door goed opgeleide vakmensen zal steeds helpen de juiste keuze te maken. Een webdesigner heeft vaak al een keuze gemaakt wat betreft het gebruik van een CMS en zal dan ook graag zijn favoriete platform naar voor brengen.

Er zijn dus vele mogelijkheden, die allemaal even goed werken, om uiteindelijk tot een hedendaagse website te komen. Vergeet naast die keuze niet dat je webdesigner ook aandacht moet besteden aan zoekmachine optimalisatie. Want een prachtige website die niemand weet te vinden is waardeloos!

Internet door de jaren heen

Om de geschiedenis van het internet beter te begrijpen, moeten we teruggaan naar het jaar 1969. In dat jaar ontstond: “Arpanet”. Arpanet was een computernetwerk dat ontwikkeld werd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dit is niet buitengewoon want de geschiedenis leert ons dat innovatie vaak voortkomt uit militaire ontwikkelingen. Zo kende bijvoorbeeld het Duitse Siemens grote groei tijdens WO I, dit komende door de grote vraag naar geavanceerde communicatietechnologie. Laten we bekijken hoe het Amerikaanse ministerie van Defensie het startschot gaf voor internet zoals wij het kennen.

Het Amerikaanse Arpanet had als doel om verschillende onderzoeksinstellingen die aan militaire projecten werkten, beter en vooral niet afluisterbaar met elkaar te laten communiceren. Het principe was hier een pakketgeschakeld netwerk dat in staat was om gegevens op te splitsen in kleinere pakketten en deze op de ontvangstcomputer terug samen te stellen in zijn oorspronkelijke vorm. Arpanet wordt hierdoor aanzien als de voorloper van het internet. De belangstelling voor dit netwerk groeide wereldwijd en om het netwerk ook wereldwijd te kunnen gebruiken werd in 1974 technologie ontwikkeld waarin precies bepaald werd hoe elektronische boodschappen verstuurd worden via het netwerk. Zo ontstond een standaardprotocol voor het versturen van data, genaamd TCP/ IP. In 1983 werd dit definitief en alle gegevenstransport werd vanaf dan verstuurd door middel van het TCP/ IP. Dit evolueerde verder tot in 1990 de Belg Robert Cailliau en de Brit Sir Tim Berners-Lee van de Europese organisatie voor kernonderzoek of CERN, het World Wide Web voorstelden. Ze ontwikkelden de opmaaktaal HTML en maakten de software om het te gebruiken beschikbaar voor ontwikkelaars. Hiermee worden zij de grondleggers van het internet genoemd. De komst van de webbrowser Mosaic drie jaar later zorgde ervoor dat het internet toegankelijker werd en in 1996 werd het ‘World Wide Web’ bekend bij het grote publiek.

Het internet groeide sindsdien uit van een plaats waar op statische wijze informatie wordt verschaft tot een digitale wereld die in alledaagse contacten voorziet. In de huidige maatschappij is bijna iedereen op één of andere manier online. Computers werden mobiel door de intrede van de laptop en vandaag maakt deze op zijn beurt al plaats voor de compacte smartphone of tablet. Allerhande social media platformen zoals Facebook, Twitter en Pinterest zagen het daglicht en domineren enkele jaren later de levens van miljoenen mensen. Bloggen krijgt een nieuwe vorm en iedereen deelt plotseling het verhaal van zijn leven met anderen. Online kunnen we vandaag alvast twee delen van elkaar onderscheiden. Een eerste commerciële gedeelte waarin bedrijven dagelijks met elkaar de strijd aangaan. Anderzijds is het een digitale omgeving waarin men kan vertoeven en er woord en beeld met elkaar deelt. En hoewel deze twee werelden elkaar voortdurend beïnvloeden en overlappen, kunnen ze toch nog steeds aanschouwd worden als afzonderlijke entiteiten. Mooi toch, hoe het World Wide Web alles en iedereen in de mogelijkheid stelt om met de wereld in verbinding te staan.