Tag: Google

Monopoly van de zoekmachine

Vaak wordt er gesproken over het monopoly van de zoekmachine. We hebben het hier dan meestal over de positie van Google op het internet, niet verwonderlijk dat deze in de loop der jaren de bijnaam “Big G” meekreeg. Dat zoekmachines een selectie moeten maken is vanzelfsprekend maar is het wel correct dat eenzelfde partij de spelregels opstelt?

Stel dat je aan het hoofd staat van een onderneming. Dan heb je er natuurlijk alle belang bij dat je product onder de aandacht komt. Wie de hoogste positie weet te behalen binnen de zoekresultaten geniet vanzelfsprekend van meer bezoekers. Natuurlijk is het internet lang niet de enige manier om potentiële klanten te benaderen en ook andere bronnen van bezoekers zijn perfect mogelijk. Maar we kunnen stellen dat de zoekmachine op die manier toch mede de toekomst van je bedrijf kan bepalen. Deze opdracht dient dan ook met de grootste zorg te worden uitgevoerd. Het model van de zoekmachine is gebaseerd op het aanbieden van relevante content voor een specifieke zoekopdracht. Het succes hiervan hangt af van de tevredenheid van diens gebruiker. De zoekmachine heeft er dus alle belang bij om de meest relevante resultaten naar voor te schuiven. De zoekmachine fungeert net als anderen op het internet ook simpelweg als website, zijn de bezoekers niet tevreden dan keren die ook niet terug. Net daarom is de selectieprocedure zeer uitgebreid.

We zijn nooit 100% zeker dat menselijke invloeden uitgesloten zijn, wel weten we dat de zoekresultaten positief scoren bij de gebruiker. En zo kunnen we over de gehele lijn concluderen dat de zoekmachine met vlag en wimpel slaagt in zijn maatschappelijke opdracht. Een kritische kijk op het vervullen van deze opdracht zal echter nodig blijven.

Zoekmachines voor beginners

google-g-logoWe keren terug naar de grondvesten van het internet zoals het oorspronkelijk gebruikt werd door het grote publiek. Het toenmalige doel was uitsluitend het verschaffen van informatie. Nog voor het bestaan van de zoekmachines, ontstonden er zo allerlei startpagina’s. Deze pagina’s waren een door mensen gemaakte verzameling van websites die een zo compleet mogelijk overzicht dienden te geven van de online bronnen van informatie. Tot op heden worden deze nog steeds gebruikt maar dan op veel kleinere schaal. En de pagina’s zijn nu vaak zo geordend dat ze per onderwerp een overzicht trachten weer te geven van de spelers binnen die specifieke markt. Ze zijn echter beperkend doordat ze gevormd worden door de hand van mensen.

Vandaag hangen we niet langer af van deze pagina’s en we starten onze zoektocht naar informatie met de zoekmachine(bv. Google, Yahoo of Bing) die onze voorkeur geniet. Deze geeft ons in één klap een overzicht van zoekresultaten weer waarvan we maar al te vaak de graad van waarheidsgetrouwheid in verbinding stellen met de plaats binnen deze zoekresultaten. Hoe hoger de positie van het resultaat hoe meer wij ervan uitgaan dat die net iets meer te vertellen heeft dan de volgende.

Maar hoe wordt bepaald wie welke positie krijgt in de resultaten?

De zoekmachine beschikt vanzelfsprekend niet over een team dat iedere dag opnieuw alle websites aan een manuele screening onderwerpt. Door de aanwezigheid van wereldwijd bijna vier biljoen webpagina’s wordt dit een hopeloze taak en er zou door de tussenkomst van mensen opnieuw teveel ruimte voor discussie ontstaan. Zo hanteert Google een vooraf bepaalde lijst van controlepunten om een website te beoordelen, de rankschikking kan hiermee op geautomatiseerde wijze gebeuren. Hier is bijvoorbeeld de online populariteit van een webpagina van groot belang. Wat iemand als positief heeft ervaren, geniet voor anderen hoogstwaarschijnlijk ook steeds de voorkeur. Door deze manier van benaderen wordt het mogelijk de meest relevante pagina’s voorop te plaatsen voor een specifieke zoekopdracht. Het principe dwingt zo webmasters ertoe hun aanbod steeds te verbeteren. Want wie zijn bezoeker het beste weet te bekoren die zal naar alle waarschijnlijkheid ook de hoogste positie behalen binnen de resultaten.

In verdere artikels bekijken we meer uitgebreid welke factoren nog cruciaal zijn om deze rankschikking gunstig te beïnvloeden. Logischerwijs komen we dan ook meer te weten over de uitwisseling van informatie langs de verschillende online kanalen.