Ontwikkeling van een website

De bouw van professionele websites is het werk van webdesigners. Mensen voor wie de termen HTML, Javascript en My SQL geen geheimen meer hebben. Door hen wordt een website op maat gemaakt en zal deze na afloop nog een hele tijd uitvoerig worden getest. Er bestaan verschillende werkwijzen met steeds de daaraan gekoppelde systemen om een website te maken en zo heeft iedere webdesigner zijn voorkeur voor een bepaald systeem. We nemen enkele vaak toegepaste methoden even door.

Beginnen doen we logischerwijs met de website die wordt handgemaakt op basis van een opgemaakte codetaal. Er wordt vertrokken met de creatie van een grafisch bestand dat nadien wordt omgezet in HTML. HTML of HyperText Markup Language is een programmeertaal die door middel van tags de webbrowser(bv. Internet Explorer of Google Chrome) vertelt wat die moet weergeven aan de gebruiker. Het is de basis voor een website. Om alles wat dynamischer of interactiever te maken wordt aangevuld met CSS, PHP of Javascript. CSS wordt gebruikt om de vormgeving aantrekkelijker te maken door deze los te maken van de al bestaande structuur opgemaakt in HTML. PHP heeft als voornaamste eigenschap dynamische webpagina’s te creëren. Een belangrijk verschil is dat PHP gelezen wordt op de server en niet in de browser. Het grote voordeel is dat deze hierdoor platformonafhankelijk is. Vervolgens hebben we nog het ondertussen alom bekende Javascript waarmee een webpagina interactief wordt. Zo is het mogelijk de website te laten reageren op handelingen van de bezoeker. Voor wie een website bouwt met deze codetaal is een uitgebreide voorkennis dan ook een absolute vereiste.

Maar we kunnen een website ook opbouwen vanuit een CMS of voluit Content Management Systeem. Een open source webapplicatie waarin via een vereenvoudigde interface, tekst en afbeelding ingevoerd, aangepast of verwijderd wordt. En er is een afzonderlijk gedeelte waarin de lay-out onder de vorm van een template of sjabloon wordt bewerkt en vastgelegd. Die templates worden dan gemaakt zoals hierboven beschreven of je kunt deze ook zeer eenvoudig aankopen en installeren, maar hierover later meer. Wereldwijd kennen we vele CMS varianten maar de drie onderstaande platformen werden tot op heden niet geëvenaard. Ze zijn stuk voor stuk erg veelzijdig en hebben elk hun eigen sterktes met de daaraan gekoppelde beperkingen. Het zijn open source systemen die gebruik maken van PHP.

  • Starten doen we met WordPress. Dit platform is ooit van start gegaan als software voor bloggers maar doet nu uitstekend dienst voor de ontwikkeling van een bedrijfswebsite, online portfolio of voor een eenvoudig bedienbare webwinkel. WordPress wordt vandaag dan ook wereldwijd gebruikt voor de ontwikkeling van websites en wist zijn publiek met glans te overtuigen. Het is het meest gebruikte CMS en zo bestaan volgens W3techs.com de top tien miljoen websites in november 2013 voor 20,4% uit WordPress websites. MTV, Ford en Sony zijn enkele bekende merken die gebruik maken van dit prachtig systeem.
  • Met Joomla maken we eenvoudige maar ook wat meer uitgebreide websites binnen een alweer gebruiksvriendelijke interface. Het principe is gelijkaardig aan dat van WordPress maar Joomla biedt meer mogelijkheden voor de ontwikkelaar. Zo kan deze CMS ook gebruikt worden voor de ontwikkeling van intranet bij bedrijven of voor de meer complexe webwinkel. Nadeel is hier dat het zoekmachine vriendelijk maken van de website meer moeite vergt. Bekende gebruikers van Joomla zijn onder meer Daihatsu, Harvard University en het Guggenheim Museum.
  • Drupal is een CMS ontwikkeld door de Belg Dries Buytaert. Al wordt het ook vaak gebruikt voor de creatie van een eenvoudige, uit vijf pagina’s bestaande website, het systeem leent zich meer voor het grotere werk. De grote flexibiliteit verschilt in die mate van zijn concurrenten dat pagina’s volledig configureerbaar zijn. De grootste troef van Drupal is het systeem waarmee het rechten toekent aan de gebruikers. De webmaster kan er zeer gedetailleerd verschillende rechten toewijzen aan verschillende gebruikers. Meer dan WordPress of Joomla vraagt dit platform wat studie in zijn gebruik. De bekendste Drupal website is ongetwijfeld de website van ‘Het Witte Huis’.

We kunnen concluderen dat de keuze voor het gebruik van één van deze platformen sterk afhangt van de vooropgestelde eisen van de webmaster. Begeleiding door goed opgeleide vakmensen zal steeds helpen de juiste keuze te maken. Een webdesigner heeft vaak al een keuze gemaakt wat betreft het gebruik van een CMS en zal dan ook graag zijn favoriete platform naar voor brengen.

Er zijn dus vele mogelijkheden, die allemaal even goed werken, om uiteindelijk tot een hedendaagse website te komen. Vergeet naast die keuze niet dat je webdesigner ook aandacht moet besteden aan zoekmachine optimalisatie. Want een prachtige website die niemand weet te vinden is waardeloos!

Geen reactie's

Geef een reactie