Internet door de jaren heen

Om de geschiedenis van het internet beter te begrijpen, moeten we teruggaan naar het jaar 1969. In dat jaar ontstond: “Arpanet”. Arpanet was een computernetwerk dat ontwikkeld werd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dit is niet buitengewoon want de geschiedenis leert ons dat innovatie vaak voortkomt uit militaire ontwikkelingen. Zo kende bijvoorbeeld het Duitse Siemens grote groei tijdens WO I, dit komende door de grote vraag naar geavanceerde communicatietechnologie. Laten we bekijken hoe het Amerikaanse ministerie van Defensie het startschot gaf voor internet zoals wij het kennen.

Het Amerikaanse Arpanet had als doel om verschillende onderzoeksinstellingen die aan militaire projecten werkten, beter en vooral niet afluisterbaar met elkaar te laten communiceren. Het principe was hier een pakketgeschakeld netwerk dat in staat was om gegevens op te splitsen in kleinere pakketten en deze op de ontvangstcomputer terug samen te stellen in zijn oorspronkelijke vorm. Arpanet wordt hierdoor aanzien als de voorloper van het internet. De belangstelling voor dit netwerk groeide wereldwijd en om het netwerk ook wereldwijd te kunnen gebruiken werd in 1974 technologie ontwikkeld waarin precies bepaald werd hoe elektronische boodschappen verstuurd worden via het netwerk. Zo ontstond een standaardprotocol voor het versturen van data, genaamd TCP/ IP. In 1983 werd dit definitief en alle gegevenstransport werd vanaf dan verstuurd door middel van het TCP/ IP. Dit evolueerde verder tot in 1990 de Belg Robert Cailliau en de Brit Sir Tim Berners-Lee van de Europese organisatie voor kernonderzoek of CERN, het World Wide Web voorstelden. Ze ontwikkelden de opmaaktaal HTML en maakten de software om het te gebruiken beschikbaar voor ontwikkelaars. Hiermee worden zij de grondleggers van het internet genoemd. De komst van de webbrowser Mosaic drie jaar later zorgde ervoor dat het internet toegankelijker werd en in 1996 werd het ‘World Wide Web’ bekend bij het grote publiek.

Het internet groeide sindsdien uit van een plaats waar op statische wijze informatie wordt verschaft tot een digitale wereld die in alledaagse contacten voorziet. In de huidige maatschappij is bijna iedereen op één of andere manier online. Computers werden mobiel door de intrede van de laptop en vandaag maakt deze op zijn beurt al plaats voor de compacte smartphone of tablet. Allerhande social media platformen zoals Facebook, Twitter en Pinterest zagen het daglicht en domineren enkele jaren later de levens van miljoenen mensen. Bloggen krijgt een nieuwe vorm en iedereen deelt plotseling het verhaal van zijn leven met anderen. Online kunnen we vandaag alvast twee delen van elkaar onderscheiden. Een eerste commerciële gedeelte waarin bedrijven dagelijks met elkaar de strijd aangaan. Anderzijds is het een digitale omgeving waarin men kan vertoeven en er woord en beeld met elkaar deelt. En hoewel deze twee werelden elkaar voortdurend beïnvloeden en overlappen, kunnen ze toch nog steeds aanschouwd worden als afzonderlijke entiteiten. Mooi toch, hoe het World Wide Web alles en iedereen in de mogelijkheid stelt om met de wereld in verbinding te staan.

Geen reactie's

Geef een reactie